Welcome!

Independent translator

Translation Proofreading

 Översättning Korrekturläsning

Postediting

Mina tjänster

Översätter texter på engelska och franska

Translates texts in English and French

Korrekturläser / proofreader

Använder Memo-Q

Postediting

Rate

Translations: English: 0.04 US dollar/ word

25 dollar per hour 

French: 0.06 US dollar/word

Proofreading: The rate is depending on what language it is. Swedish: 25 dollar per hour

Or according to agreement

Due date is  30 days

Andra tjänster

Jag är sjuksköterska så jag kan översätta medicinskt material på ett professionellt sätt.

I am a nurse and I can translate medical materials in a professional way.